34 C
Thanh pho Ho Chi Minh
Thứ Năm, 21 Tháng Hai, 2019

Với Android Q, tiêu chuẩn RCS phải được hỗ trợ bởi các ứng dụng của bên thứ ba

- Quảng cáo -

Theo những gì chúng tôi học được từ một loạt các báo cáo, trên thực tế nhờ một số API mới, Android Q sẽ hỗ trợ chức năng RCS cho các ứng dụng nhắn tin của bên thứ ba.

Tiêu chuẩn RCS mất vài năm để có được sự hỗ trợ mạng rộng khắp và thậm chí ngày nay có nhiều vấn đề nhưng tình hình chắc chắn sẽ được cải thiện khi Google OS (phiên bản tiếp theo) sẽ cho phép các ứng dụng của bên thứ ba tận dụng giải pháp này.

Với Android Q, Tieu Chuẩn Rcs Phải Dược Hỗ Trợ Bởi Cac ứng Dụng Của Ben Thứ Ba
- Quảng cáo-

Google đã hợp tác trong nhiều năm qua với các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác nhau để mở rộng sự hỗ trợ của RCS và trong số này nổi bật với tên của LG, Motorola, Sony, HTC, Nokia và Samsung.

Khi việc tích hợp hỗ trợ RCS trong Android hoàn tất, bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào có ý định khai thác tiêu chuẩn này sẽ có thể thực hiện được (tất nhiên cũng cần nhà điều hành điện thoại hỗ trợ).

Bởi Google

Tin Mới