Thủ Thuật

Cách dừng tất cả các email gia hạn đăng ký App Store

Pinterest LinkedIn Tumblr

Nếu bạn có bất kỳ đăng ký App Store nào, bạn sẽ quen với các email bạn nhận được mỗi khi gia hạn. Và nếu bạn đăng ký nhiều hơn một vài kế hoạch hàng tháng, thì có thể bạn thậm chí còn cảm thấy khó chịu bởi chúng. Nếu khả năng chịu đựng của bạn đối với loại điều này đặc biệt thấp, chúng tôi có một tin tốt cho bạn: Bây giờ bạn có thể từ chối các email gia hạn đăng ký App Store mà Apple gửi.

Cách ngừng nhận email gia hạn đăng ký App Store

Nếu bạn muốn ngừng nhận email gia hạn đăng ký Apple Store App Store, chỉ cần mở ra Cài đặt ứng dụng trên iPhone hoặc iPad của bạn. Sau đó, nhấn vào Ảnh bìa với tên của bạn trên đó, ngay trên đầu. Sau đó chạm vào Đăng ký.

Để từ chối các email này, chỉ cần chuyển đổi Nhận biên lai gia hạn chuyển sang tắt. Vậy là xong,  bạn đã hoàn tất.

Source link

Write A Comment