Phiên bản ứng dụng macOS hiện có thể được đưa vào như một phần của giao dịch mua chung, cho phép khách hàng mua một ứng dụng (hoặc mua trong ứng dụng) hoạt động trên iOS, iPadOS, macOS, watchOS và tvOS.

Apple nói rằng các nhà phát triển có thể sẵn sàng sử dụng tính năng này bằng cách chỉ định một gói ID duy nhất cho các ứng dụng trong Xcode và thiết lập bản ghi ứng dụng của họ để mua hàng phổ biến bằng App Store Connect.

Một tùy chọn mua duy nhất cho các ứng dụng iOS, ‌iPadOS‌, macOS, watchOS và tvOS đã được thêm vào trong Xcode 11.4 beta, lần đầu tiên được phát hành vào tháng Hai. Sau khi các nhà phát triển đã triển khai các tùy chọn mua hàng, khách hàng sẽ có thể mua một ứng dụng hoạt động trên tất cả các thiết bị Apple của họ.

Với tùy chọn mua ứng dụng hoạt động trên tất cả các thiết bị, Apple đang thống nhất các danh mục trong iOS App Store và macOS App Store, do đó sẽ có những thay đổi nhỏ đến các danh mục có sẵn trong Cửa hàng ứng dụng của Apple.

Nguồn

Write A Comment

Chuyển đến thanh công cụ