Thủ Thuật

Cách dọn dẹp Menu Chia sẻ trên máy Mac của bạn

2 Mins read

Bạn có các tùy chọn chia sẻ ở mọi nơi trên máy Mac của bạn. Bạn có thể thấy Chia sẻ trong thanh menu, menu phím tắt và thanh công cụ cho một số ứng dụng. Bạn có thể nhận thấy rằng với càng nhiều ứng dụng và dịch vụ bạn thêm vào máy Mac, danh sách chia sẻ đó càng tăng lên.

Để giữ cho Menu Chia sẻ của bạn đẹp và gọn gàng, cộng với chỉ chứa các tiện ích chia sẻ bạn thực sự sử dụng, hướng dẫn này chỉ cho bạn cách tùy chỉnh nó.

Mở các tùy chọn Menu Chia sẻ

Bạn có một vài cách để vào tùy chọn Menu Chia sẻ của mình.

  • Mở Tùy chọn hệ thống > Tiện ích mở rộng > Menu chia sẻ.
  • Nhấp chuột Hơn ở dưới cùng của phần Chia sẻ trong menu phím tắt.
  • Nhấp chuột Hơn ở dưới cùng của Tập tin > Chia sẻ tùy chọn trong thanh menu.

Chọn tiện ích mở rộng chia sẻ của bạn

Bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt trên máy Mac của bạn có thể được sử dụng làm tiện ích mở rộng chia sẻ sẽ xuất hiện trong danh sách. Bạn có thể kiểm tra những người bạn muốn và bỏ chọn những cái bạn không muốn. Tuy nhiên, có một vài điều cần lưu ý.

Một số ứng dụng Mac không thể được bỏ chọn. Điều này bao gồm Thư, Tin nhắn, AirDrop và Thêm người.

Ngay cả khi bạn có tiện ích mở rộng được chọn, nó có thể không hiển thị trong Menu chia sẻ của bạn. Ví dụ, bạn sẽ không thấy tùy chọn Thêm vào ảnh nếu bạn cố gắng chia sẻ văn bản đã chọn hoặc tùy chọn Thêm vào danh sách đọc nếu bạn muốn chia sẻ ảnh.

Ứng dụng của bên thứ ba có thể có các tùy chọn khác nhau. Một số ứng dụng bạn cài đặt trên máy Mac có thể không hỗ trợ tất cả các ứng dụng và dịch vụ bạn thấy trong cài đặt Menu Chia sẻ.

Không thể phủ nhận rằng có một Menu Chia sẻ trên Mac với các ứng dụng và dịch vụ bạn muốn sử dụng là tiện dụng. Nó ở đâu bạn cần nó, khi bạn cần nó. Nhưng giống như bất cứ điều gì khác, khi danh sách đó bắt đầu phát triển, có thể khó tìm thấy những gì bạn muốn.

Nguồn

Advertisements