Ứng Dụng

Google Photos sẽ hiển thị cho bạn chính xác nguồn hình ảnh được tải lên

1 Mins read

Nếu bạn có một thư viện nhiều ảnh, có thể khó theo dõi chính xác mọi thứ đến từ đâu. Để giải quyết vấn đề nan giải đó, Google đã cập nhật bảng ‘Thông tin’ trong Ảnh để hiển thị thêm hai bit thông tin về mỗi tệp.

Chúng được ‘tải lên từ’ và ‘được chia sẻ bởi.’ Như tên của chúng cho thấy, cả hai phần siêu dữ liệu được thiết kế để giúp bạn thu hẹp nguồn gốc của hình ảnh với độ đặc hiệu cao hơn.

Trường ‘được tải lên từ’ cho biết hình ảnh được tải lên thông qua thiết bị Android hoặc iOS, web hoặc Google Drive. ‘Được chia sẻ bởi’ cho bạn biết album mà hình ảnh được chia sẻ đến từ đâu. Nó cũng cho bạn biết nếu hình ảnh đã được lưu vào thư viện của riêng bạn.

Tính năng này sẽ có sẵn cho mọi người sử dụng ứng dụng web Google Photos. Tuy nhiên, các ứng dụng gốc iOS và Android hiện không có các chi tiết được thêm vào này và vì đây là một thay đổi tương đối nhỏ, không có thông tin nào từ Google về việc khi nào / nếu nó có kế hoạch mang tính tương đương cho các ứng dụng di động.

Nguồn

Advertisements
Related posts
Ứng Dụng

YouTube Kids hiện có sẵn cho Apple TV

1 Mins read
Ứng Dụng

Google xóa hàng triệu đánh giá TikTok khỏi Play Store

3 Mins read
Ứng Dụng

Facebook ra mắt ứng dụng gọi điện âm thanh 'Catchup' trên iOS

1 Mins read

Gửi phản hồi